Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

2566 aabe 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viasadakoo sadakoo
soprettyvacant
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
soprettyvacant
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
soprettyvacant
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
soprettyvacant
5575 86df 500
Coben "Zachowaj spokoj" 13
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
soprettyvacant
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viasadakoo sadakoo
soprettyvacant
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
soprettyvacant

812/2015

Co będzie - Zbigniew Herbert

co będzie
kiedy ręce
odpadną od wierszy

gdy w innych górach
będę pił suchą wodę

powinno to być obojętne
ale nie jest

co stanie się z wierszami
gdy odejdzie oddech
i odrzucona zostanie
łaska głosu

czy opuszczę stół
i zejdę w dolinę
gdzie huczy
nowy śmiech
pod ciemnym lasem

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
soprettyvacant

814/2015

Dysonans - Halina Poświatowska

świat jest tak mały 
świat ma tylko dwa piętra 
na wyższym jesteś ty 
oddychasz ciężko 
obok stoi wieczność 
ciemna

mozolnie po schodach 
idę w białej koszuli 
ocieram usta 
ciepłą wilgotną ręką 
zakrywam usta 
za mną 
idzie wieczność 
obydwie 
stajemy pod twoimi drzwiami

z czołem opartym 
bezgłos 
jak rozpięty na strunie krzyk 
łapczywie chwytamy oddech 
liczymy raz... dwa... trzy...

świat ma tylko dwa piętra 
tylko dwa 
nieduże 
z krążącymi gwiazdami świat 
---------------- 
dlaczego tak trudno umrzeć?

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

June 01 2015

soprettyvacant
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaweightless weightless
4125 2e3b
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweightless weightless
soprettyvacant
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaweightless weightless

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viaweightless weightless
8803 fd51
soprettyvacant
pytasz czy ja to przeżyłem
nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromweightless weightless
soprettyvacant
I wonder how it feels like being the pretty girl for one day 😳..
Reposted fromweightless weightless
2197 13c4
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
1578 ee3f
soprettyvacant
Jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, przypomnij sobie, że to ty uciekłeś, a ja tylko pozwoliłam ci odejść.
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
soprettyvacant
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl